top of page
Main Unite
Conmach Machine; concrete blocks making machine, concrete paving stones making machine, concrete curbs making machine, belt conveyors, mixers, moulds, as well as concrete block machines with or without an automatic weighing system.

Ana Baskı Makinası

 • Kaldırım taşları, bordür taşları ve beton blokları Farklı çeşitlerde üretir ana baskı makinesi.

 • Kontrollü yarı otomatik olarak çalışır. Üretim kapasitesi makine modeline göre değişiklik gösterir.

 • Vibratör mevcut olup, vibratör gücü makine modeline göre farklılık gösterir.

 • Ana parçaları;  Palet Besleyici, Zincir veya Makaralı Sistem ve Hidrolik ve Elektrik Kontrollerinden oluşur.

YARI OTOMATİK BETON BLOK MAKİNESİ
TEKNİK BİLGİLERİ

The mixer used in the production of concrete blocks and paving stones is preferred in the production of low-residue concrete.

Karıştırıcı

 • Parke taşı ve briket makinelerinde düşük çökme betonu üretmek için tercih edilir.

 • Çimento, kum, su beton için kullanılan ham maddelerdir. 

 • Karıştırıcı kapısı yarı otomatik kumandalı sistemlerde manuel çalışır.

 •  Karıştırıcı için parke taşı ve briket makinesinin özelliğine ve ihtiyaca göre karar verilir.

 •  Karıştırıcı içinde bulunan su şişe ve benzeri araçlarla ayarlanır.

Conveyor belt system carries the mortar coming from the mixer to the concrete block machine bunker bucket and enables the concrete block production to take place.

Kova Kızak Sistemi veya Kum Konveyörü (opsiyonel)

 • Atlama vinci sistemi ve kum taşıma bandı, hammaddelerini (agrega ve kum) miksere aktarmak için kullanılan ekipmanlardır.

 • Atlama vinci sistemi, karıştırıcı ile birlikte bir kum taşıma bandı alınmazsa, müşteri, küçük bir rampa hazırlamayı veya bir çukur kazmayı ve karıştırıcıyı bu çukura koymayı seçer.

 • Müşterinin karıştırıcı beslemeye ilişkin kararının yüzdesi;

 • % 35 küçük bir rampa yapıyor

 

 • % 15, bir atlama vinci sistemi satın aldı.

 

 • % 30 bir kum transfer kayışı satın aldı

 

 • % 20 karıştırıcıyı bir deliğe sokuyor

Concrete block molds are produced in different geometric shapes and sent with concrete block machines.

Kalıplar

 • Blok kalıpları, Kilitli Finişer Kalıpları, Bordür taşı kalıpları olmak üzere üç bölümden oluşur.  Bu Kalıplar  bir erkek kısım ve bir dişi kısımdan oluşur.

 • Erkek kısım üst vibratör masasına, dişi kısım ise alt vibratör masasına monte edilir.

 • Kalıplar genellikle 3 gruba ayrılır;

beton blok makinesi el arabası yaş ürün toplamak için kullanılır.
 • El arabası, Paletler üzerine serilmiş ıslak beton ürünlerini (bloklar, kilitli kaldırım taşları, bordür taşları, vb.) Blok ve Kilitleme Makinesinden kurutma alanına taşımak için kullanılır.

 • El arabası özellikle küçük ebatlı Blok ve Kilit Yapma Makinalarında ve ayrıca insan gücünün ucuz olduğu ülkelerde oldukça popülerdir.

 •   Makine modeline göre  el arabası ölçüleri değişir.

El Arabası
In our machines with automatic weighing system, the robot is used together with a forklift to reduce the use of human labor.
 •  Bloklar üzerine serilmiş ıslak beton ürünlerini (bloklar, kilitli kaldırım taşları, bordür taşları, vb ...) kurutma alanına kadar Blok ve Ara Kilit Yapma Makinesinden taşımak için kullanılır.

 • Robot,  insan gücünü azaltmak için Arabalar yerine forklift ile birlikte kullanılır. 

 • Forkliftin kapasitesine göre üst üste istiflenmiş paletlerin miktarına karar verilmelidir.

 •  Genellikle forklift operatörleri bir seferde 4-6 sıra palet istiflemeyi ve taşımayı tercih eder.

İstif Robotu (opsiyonel)
bottom of page